opportunities students' book

دانلود رایگان کتابهای Opportunities

این مطلب دربرگیرنده مجموعه آموزشی فرصت (Opportunities Books Free Download ) است.این مجموعه در ۵ سطح از مبندی تا ماقبل متوسط را دربرمی گیرد که توسط دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. مجموعه آموزش انگلیسی Opportunities در فرمت فایل PDF و فایل MP3 ارائه شده است. مجموعه علاوه بر کتاب اصلی

ادامه مطلب