world english second edition

دانلود کتاب استاد World English Second Edition

کتاب استاد World English Second Edition اين مجموعه براساس اهداف آموزش عملي و مشخص پايه ريزي گریده است که توسط موضوعات و مطالب متنوع و واقعی ارائه مي شود. همچنین در تدوین تمامی دروس کتاب ها از افراد واقعی، مکان های واقعی و زبان واقعی که شعار این مجموعه آموزشی

ادامه مطلب
World English 3Second Edition

بسته آزمونهای تستی world English 3 Second Edition

بسته آزمونهای تستی world English 3 Second Edition  در برگیرنده تستهای سه گزینه ایی بهمراه کلید و فایل صوتی است که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است. آزمونهای تستی world English 3 Second Edition متشکل از سوالات Listening , Vocabulary ,Grammar ,Reading , Writing است .این بسته به سفارش مرکز

ادامه مطلب
world english 2 second edition

بسته آزمونهای تستی world English 2 Second Edition

بسته آزمونهای تستی world English 2 Second Edition  در برگیرنده تستهای سه گزینه ایی بهمراه کلید و فایل صوتی است که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است. آزمونهای تستی world English 2 Second Edition متشکل از سوالات Listening , Vocabulary ,Grammar ,Reading , Writing است .این بسته به سفارش مرکز

ادامه مطلب
world english second edition

دانلود ویرایش دوم کتابهای World English

ویرایش دوم دوره کتابهای World English این مجموعه در چهار سطح می باشد که توسط انتشارات National Geographic Learning به چاپ رسیده و ویژه دوره بزرگسالان است.در سری کتاب های World English از محتوا، تصاویر، فیلم ها و سایر منابع شبکه National Geographic برای آموزش زبان استفاده می گردد تا

ادامه مطلب

آزمونهای استاندارد World English

یسته آزمونهای  ورلد انگلیش دربرگیرنده نمونه سوال درس به درس از کتابهای world English می باشد.بسته آزمونهای استاندارد World English دربرگیرنده دو پوشه آزمونهای درس به درس و فایلهای صوتی می باشد.آزمونها با فرمت PDF می باشد. آزمونهای استاندارد World English متعلق یه ویرایش اول مجموعه اموزشی World English است

ادامه مطلب