سفارش آزمون
 

phonics for kids

مجموعه آزمونهای جمع بندی Phonics for kids

 آزمونهای فونیکس Phonics for kids

این آزمونها از مجموعه آموزش زبان Phonics for Kids توسط گروه اَوَس تهیه شده است. هر فایل آزمون از آزمونهای فونیکس Phonics for kids توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت PDF و word است و آزمونها قاینال نیز بهمراه فایل صوتی می باشند. بهمین خاطر قیمت انها متفاوت است.

دانلود کتابهای Phonics for Kids

دانلود کتابهای Phonics for Kids

Phonics for Kids student Book

این فایلها با فرمت PDF و اسکن شده می باشند .

این مطلب دربرگیرنده دانلود کتابهای phonics for kids  می باشد. آموزش زبان انگليسي براي کودکان توسط مجموعه فونیکس فور کیدز (Phonics for Kids)از راهي منظم و لذت بخش و معرفي دانش صدا و پژواک، صورت می پذیرد.