نمونه سوالات استاندارد Family and Friends 5

نمونه سوالات استاندارد Family and Friends 5

Family and Friends 5 Tests

نمونه سوالات درس به درس فمیلی فرندز ۵

این بسته دربرگیرنده سوالات درس به درس ، جمع بندی  و مهارت در ۲ فرمت PDF و word می باشد.همچنین کلید سوالات و فایل صوتی آن نیز ضمیمه گشته است.