دانلود ویرایش دوم کتابهای Select Readings

دانلود ویرایش دوم کتابهای Select Readings

در این بخش دانلود ویرایش دوم کتابهای Select Readings برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته شده است. این کتاب در 4 سطح و توسط انتشارات آکسفورد برای رده سنی جوانان منتشر شده است.

ویژگی های مجموعه Select Reading، آموزش مهارت خواندن، درک مطلب و واژگان، تجزیه و تحلیل دستوری، تحریک ذهن، بحث وگفتگو و است. زبان‌آموزان مقالات جالب و متنوعی را در زمینه‌های گوناگون در این کتاب ها خواهند یافت. 

 

Select Readings Elementary Second Edition PDF

***********

Select Readings Pre-intermediate Second Edition PDF

***********

Select Readings intermediate Second Edition PDF

***********

Select Readings upper intermediate Second Edition PDF

***********

Select Readings Elementary Second Edition Audio 

***********

Select Readings Pre-intermediate Second Edition Audio 

***********

Select Readings intermediate Second Edition Audio 

***********

Select Readings upper intermediate Second Edition Audio 

***********