Dummies

دانلود رایگان کتابهای Dummies

دانلود رایگان کتابهای Dummies کتابهای Dummies مشتمل بر سه بخش می باشدکه شامل Grammar، Learning، Teaching می باشد. دانلود رایگان کتابهای Dummies با بهره گیری از روشی نوین برای ارتقای سطح کیفی دانش آموزان در تلاش است.

Continue

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 5 را برای

Continue
american 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4

دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 با توجه به اینکه از طرف زبان آموزان و موسسات زبان از کتابهای American English File جهت یادگیری زبان انگلیسی استقبال زیادی شده است. زبانکده اوس دانلود سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 4 را برای

Continue
Market Leader

دانلود سوالات استاندارد Market Leader Third Edition

دانلود سوالات استاندارد Market Leader Third Edition دانلود سوالات استاندارد Market Leader Third Edition شامل تمرینات و فایلهای صوتی که مربوط به آزمونهای استاندارد است می باشد. مجموعه کتاب های Market Leader یکی از بهترین منابع حال حاضر برای یادگیری زبان انگلیسی با هدف تجارت و کسب و کار است

Continue
Market Leader

دانلود کتاب استاد Market Leader Third Edition

دانلود کتاب استاد Market Leader Third Edition مجموعه کتاب استاد  Market Leader Third Edition شامل مصاحبه های مختلف و همچنین مکالمات رایج در زمینه های کار و تجارت است و برای افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی و به کار بردن آن در زندگی کاری و تجاری را دارند، می تواند

Continue
Market Leader

دانلود کتاب Market Leader Third Edition

دانلود کتاب Market Leader Third Edition مجموعه کتاب Market Leader Third Edition زبان انگلیسی براساس سیستم بریتانیایی از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده است. مجموعه کتاب Market Leader Third Edition توسط انتشارات لانگمن در پنج سطح به چاپ رسیده است.

Continue
american 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 2 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 2 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 2 طراحی

Continue
AEF Book

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1

سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 در این مطلب سری جدید نمونه سوالات ویرایش دوم American English File 1 بارگذاری شده است که تعداد دروس کتاب امریکن فایل 1 را تقسیم بر 3 کرده است. این آزمونها بر پایه ویرایش دوم کتاب American English File 1

Continue
four corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

Continue
four Corners 3 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

Continue
four corners 2 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 دارای

Continue
four corners 1 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 دارای

Continue