سفارش آزمون
 

Practice Tests

دانلود کتاب Cambridge English Proficiency Practice Tests

proficiency ractice tests

Five practice tests for the Cambridge English: Proficiency (CPE) exam.

مطلب حاضر در برگیرنده فایل PDF کتاب Proficiency Practice Tests از انتشارات آکسفورد می باشد.کتاب Proficiency Practice Tests دربرگیرنده 5 آزمون کامل سطح فوق پیشرفته به همراه کلید می باشد.

دانلود کتاب و فایل صوتی PET Practice Tests

PET Practive Test

Five practice tests for the Cambridge English: Preliminary (PET) exam. Now with extra online exam practice.

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل صوتی ، فایل PDF و Docx از کتاب PET Practice Test می باشد که دربرگیرنده 5 آزمون تمرینی جهت آمادگی برای آزمون  Preliminary (PET  است.این کتاب می تواند نمونه سوالی مناسب جهت آشنایی زبان آموزان با شکل واقعی آزمون PET باشد.