سفارش آزمون
 

Flyer

دانلود کتاب زبان آموز و کلید Flyers 2 Authentic examination papers

flyers 2 pdf

کتاب Flyers 2

دربرگیرنده آزمونهای کمبریج می باشد و مطابق با آخرین تغییرات Flyer 2018 می باشد.این کتاب متشکل از 3 آزمون کاملا رنگی بهمراه کلید سوالات و تصاویر جذاب می باشد.