The Official Guide to PTE Academic

دانلود کتاب The Official Guide to PTE Academic

کتاب The Official Guide to PTE Academic در برگیرنده اطلاعاتی جامع در خصوص آزمون PTE می باشد که بیش از 200 تمرین بهمراه پاسخ های تحلیلی تشریحی ، نکات تست زنی و غیره را شامل می شود. این مطلب در برگیرنده کتاب و CD آن می باشد.جهت اطلاعات بیشتر در خصوص

ادامه مطلب
Pte skills boosters

دانلود مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters

مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters این مجموعه جهت آمادگی آزمون PTE ( Pearson Test of English )  در مدل جنرال در  شش سطح به نگارش درآمده است. این سطح ها مبتدی ، مقدماتی، متوسط ، متوسط به بالا، پیشرفته و فوق پیشرفته است.مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters در برگیرنده پنج

ادامه مطلب
PTE Academic Practice Tests Plus

دانلود کتاب PTE Academic Practice Tests Plus

این کتب دربرگیرنده تمارین مرتبط با آزمون جدید PTE است که توسط انتشارات پیرسون طرح شده است . آزمون زبان PTE لانگمن در سه نوع وجود دارد: PTE General PTE Academic PTE young Learners آزمون زبان PTE General شامل دو قسمت می شود : کتبی و شفاهی. در قسمت کتبی

ادامه مطلب