دانلود English For Primary Teachers

دانلود English For Primary Teachers در این بخش دانلود English For Primary Teachers را برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. کتاب English For Primary Teachers راهنمایی برای فعالیتها و آموزش …

دانلود رایگان کتابهای Dummies

دانلود رایگان کتابهای Dummies کتابهای Dummies مشتمل بر سه بخش می باشدکه شامل Grammar، Learning، Teaching می باشد. دانلود رایگان کتابهای Dummies با بهره گیری از روشی نوین برای ارتقای …

دانلود کتابهای How To Teach

دانلود کتابهای How To Teach در این بخش دانلود کتابهای How To Teach برای کاربران و اساتید گروه آموزشی زبان بارگذاری شده است. این کتاب مربوط به نحوه تدریس گرامر، Listening، …