کاربرگرامی: جهت مشاهده بهتر سایت ، از مرور گر * فایبرفاکس * استفاده نمایید.
زبانکده اَوَس مرکز تخصصی تهیه آزمون زبان

نمونه سوال آزمون KET

نمونه سوال آزمون KET KET Sample Exam

ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون PET

نمونه سوال آزمون PET PET Sample Exam

ادامه مطلب

نمونه سوال آزمون CAE

CAE Sample Exam

ادامه مطلب

CPE Sample Test

CPE Sample Test Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6 | Part 7 Cambridge English: Proficiency (CPE) Difficulty level: C2 / advanced The Cambridge Proficiency exam is the hardest of the Cambridge exams.

ادامه مطلب

تمرین Present Perfect and Past Simple

gammar

تمرین Present Perfect and Past Simple تمرین زمان حال کامل و گذشته ساده

ادامه مطلب

نمونه سوال FCE Use of English

نمونه سوال FCE Use of English FCE Use of English Sample exam

ادامه مطلب

نمونه سوال ریدینگ آزمون FCE

نمونه سوال ریدینگ آزمون FCE FCE Reading Sample Exam

ادامه مطلب

اصطلاحات مرتبط با حالت،خلق و حوصله

vocabulary

اصطلاحات مرتبط با حالت،خلق و حوصله

ادامه مطلب