سفارش آزمون
 

Writing Books

دانلود کتابهای Skills for Effective Writing

skills for effective writing

کتابهای Skills for Effective Writing در چهار سطح توسط انتشارات کمبریج در سال 2013 جهت آموزش مهارتهای نوشتاری از قبیل تشخیص جملات اصلی و تشخیص اطلاعات نامرتبط و ارائه تمرینهای متعدد به چاپ رسیده است. فایل PDF کتابها به اصلی می باشند و از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند.

دانلود ویرایش سوم Academic Writing Course 3rd Edition

دانلود ویرایش سوم Academic Writing Course 3rd Edition

کتاب Academic Writing Course  به آموزش تمامی جنبه های نوشتار آکادمیک – از موارد جزئی ساختاری ، تلفظی ، نگارشی گرفته تا موارد سبک نوشتار و پیوستگی متن- می پردازد.

دانلود ویرایش سوم کتاب Academic Writing

academic writing third edition

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش سوم کتاب معروف Academic Writing A Handbook for International Students Third edition می باشد که توسط انتشارات راتلج Routledge به چاپ رسیده است.

دانلود کتاب The Elements of Academic Style

The Elements of Academic Style

کتاب The Elements of Academic Style ، دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه ادبیات را آموزش می دهد که چگونه همانند یک دانشمند فکر کنند و بنویسند.از نکات ریز همانند ساختار گرامری گرفته تا همبستگی جملات و پاراگرافها ، گونه نوشتاری و غیره را در برمی گیرد.

دانلود کتاب Effective Writing in the Public Sector

Effective Writing in the Public Sector

کتاب Effective Writing in the Public Sector به زبان ساده و شفاف به آموزش دقیق مهارت نوشتار Writing می پردازد. نوشتار عمومی همچون نوشتن خاطرات ، ایمیل ، نامه های دوستانه و نوشتار رسمی همچون نوشتار روزنامه ، بروشورها ، مقالات در این کتاب به خوبی تشریح می شود.

دانلود کتاب Successful Academic Writing

Successful Academic Writing PDF

دانلود رایگان کتاب Successful Academic Writing: A Complete Guide for Social and Behavioral Scientists

با استفاده از نمونه های کاربردی و به کارگیری ابزارهای آموزشی ، این کتاب زبان آموزان سطوح پیشرفته را استاد مهارت چالش برانگیز نگارش می سازد.مولف در این کتاب به جنبه های مختلف ساختاری ، سبک و زبان پرداخته و به پنجره ایی به سوی فرآیند فکری و راهبردی را برای نگارنده باز می سازد تا او بتواند بران اطمینان کرده و به نگارش بپردازد.

دانلود ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business

Academic Writing for International Students of Business PDF

ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business

ویرایش چهارم کتاب Academic Writing for International Students of Business  توسط انتشارات Routledge در سال 2015 در 303 صفحه  به چاپ رسیده است.کتاب حاضر فرآیند نگارش را از ابتدا تا انتها به طور کامل با ذکر نکات و ترفندهای مفید توضیح می دهد.محوریت موضوعات این کتاب تجارت می باشد.