آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B آزمون میان ترم و فاینال تاینی تاک 1B مراکز آموزش  زبان و اساتید گرامی می توانند از این آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 1B در جهت ارزشیابی کلاسی خود بهره ببرند. این بدون فایل صوتی و با فرمت word و

ادامه مطلب