دانلود کتاب Task-based language teaching

این کتاب به آموزش زبان مطابق با روش فعالیت محور تمرکز دارد.در ادامه به طور خلاصهه به توضیح روش فعالیت محور(Task base language teaching) پرداخته شده است. Task-based language teaching …

دانلود کتاب Compact Advanced Student

دانلود فایل PDF کتاب زبان آموز Compact Advanced Compact Advanced book provides C1-level students with thorough preparation and practice of the grammar, vocabulary, language skills, topics and exam skills needed …