مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary آزمون و نمونه سوال English Result Elementary دربرگیرنده چهار آزمون جمع بندی و فاینال از درسهای 1-3 ، 4-6 ، 7-9 و 10-12 می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است. هر آزمون با بارم بندی 80 نمره ایی می باشد

ادامه مطلب