hip hip hooray second edition

دانلود ویرایش دوم کتابهای دانش آموز Hip Hip Hooray

 ویرایش دوم کتابهای دانش آموز Hip Hip Hooray این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری از دیگر مواردی است که در این کتاب کار شده است.

ادامه مطلب