دانلود ویرایش سوم نرم افزار Reading Explorer Classroom Presentation Tools

مجموعه آموزشی Reading Explorer، یک مجموعه تقویت مهارت Reading در شش سطح، با محتوای بسیار بصری و انگیزشی از نشنال جئوگرافیک است که افراد، مکان‌ها …

دانلود ویرایش سوم نرم افزار Reading Explorer Classroom Presentation Tools Read More