آزمونهای فونیکس Phonics for kids

این آزمونها از مجموعه آموزش زبان Phonics for Kids توسط گروه اَوَس تهیه شده است. هر فایل آزمون از آزمونهای فونیکس Phonics for kids توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت PDF و word است و آزمونها قاینال نیز بهمراه فایل صوتی می باشند. بهمین خاطر قیمت انها متفاوت است.

آزمون فاینال Phonics for Kids 1

آزمون میان ترم Phonics for Kids 2

5000 تومان – اضافه به سبد Loading

آزمون فاینال Phonics for Kids 2

6000 تومان – اضافه به سبد Loading

آزمون میان ترم Phonics for Kids 3

5000 تومان – اضافه به سبد Loading

آزمون فاینال Phonics for Kids 3

6000 تومان – اضافه به سبد Loading

آزمون میان ترم Phonics for Kids 4

5000 تومان – اضافه به سبد Loading