grammarway

دانلود کتابهای Grammar way

دانلود کتابهای Grammar way در این بخش دانلود کتابهای Grammar way را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. کتابهای Grammar way یک مجموعه چهار سطحی از سطح مقدماتی تا فوق متوسط می باشد که توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب
4000 essential english word

دانلود کتابهای Essential English Words

دانلود کتابهای Essential English Words در این بخش دانلود کتابهای Essential English Words را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. مجموعه کتابهای 4000 Essential English Words در 6 سطح می باشد.که هر سطح دارای ۳۰ درس می باشد. هر درس دارای تعدادی لغات می باشد که هرکدام از لغات دارای تلفظ ، معنی

ادامه مطلب
English Vocabulary in use

Test Your English Vocabulary in Use

Test Your English Vocabulary in Use Test Your English Vocabulary in Use یکی از مجموعه های خوب برای ارزیابی و بررسی لغات زبان انگلیسی می باشد. این مجموعه در قالب 3 سطح آموزشی می باشد که واژگان رایج و پرکاربرد زبان انگلیسی را آموزش می دهد.

ادامه مطلب