دانلود کتاب IELTS Speaking 8.5 Master Plan

دانلود کتاب تقویت مهارت Speaking دربرگیرنده دربرگیرنده 100 موضوع مهارت Speaking است و همچنین تمرکز ویژه برروی واژگان دارد.کتاب در سال 2020 به چاپ رسیده است. The IELTS speaking test …

دانلود کتاب Real Grammar

دانلود کتاب آموزش گرامر Real Grammar ، منبعی مناسب جهت فراگیری نکات گرامری به صورت خود خوان با زبانی ساده و روان مناسب سطوح مختلف. A self-study and teaching resource …

دانلود مجموعه Jetstream

مجموعه Jetstream  یک دوره جدید و با 6 سطح برای زبان آموزان بزرگسال است. سرعت و چالش با دقت متعادل آن، یک تجربه یادگیری را سرگرم کننده و انگیزشی نشان …