کتابهای Time to talk

کتابهای Time to talk زبان آموزان را با مطالب مرتبط، زیبایی شناسی جذاب و نتایج معنادار در هر درس درگیر می کند.

دانلود کتابهای Speak Now

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF کتابهای مجموعه آموزشی Speak Now می باشد.مجموعه آموزشی Speak now در چهار سطح توسط انتشارات آکسفورد جهت تقویت مهارت مکالمه Speaking به چاپ رسیده است.

دانلود کتابهای Street talk

مجموعه Street Talk ، کتابی خود خوان جهت فراگیری اصطلاحات عامیانه و خیابانی است که در سه سطح به چاپ رسیده است.مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF و فایل صوتی کتابها …