دانلود کتاب IELTS Speaking 8.5 Master Plan

دانلود کتاب تقویت مهارت Speaking دربرگیرنده دربرگیرنده 100 موضوع مهارت Speaking است و همچنین تمرکز ویژه برروی واژگان دارد.کتاب در سال 2020 به چاپ رسیده است. The IELTS speaking test …

کتاب Advanced Masterclass CAE New Edition

کتاب Advanced Masterclass CAE New Edition یک آموزش جدید برای آماده سازی زبان آموزان جهت آزمون پیشرفته کمبریج می باشد. در کتاب Advanced Masterclass CAE New Edition توجه ویژه ای …