دانلود نرم افزار ویرایش چهارم Objective First Presentation Plus

با توجه به درخواست کاربران گرامی ، نرم افزار ارائه درس مجموعه کتابهای  Objective برروی سایت قرار می گیرد.کتابهای این مجموعه نیز برروی سایت موجود است.جهت دانلود کتابهای این مجموعه اینجا کلیک کنید.

نرم افزار ارائه درس ، ابزاری مفید و کارآمد به منظور تسهیل و کمک به مدرسان در آموزش می باشد. این نرم افزارها دربرگیرنده کتابه دیجیتال دانش آموز، کتاب کار ، فیلهای صوتی، تصویری و کاربرگها می باشد.

مطلب حاضر دربرگیرنده نرم افزارهای ارائه درس زیر می باشد:

Objective First Presentation Plus 4th edition

Objective Advanced presentation Plus 4th edition

Objective Proficiency Presentation Plus 2nd edition

Objective Presentation Plus

It allows teachers to present and interact directly with the Student’s Book, Workbook and Class Audio at the front of the classroom.

With Presentation Plus you can highlight, write and erase; hide and reveal text and images; zoom in and out; create notes and save annotations; attach your own web links; display answer keys; play all Class Audio and display the listening scripts; and connect to Cambridge Dictionaries Online via the internet.

Presentation Plus can be used with all types of interactive whiteboards or with a computer and projector.

  • این نرم افزارها فقط قابلیت اجرا برروی رایانه های تحت ویندوز را دارد.

*****

*****

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید