The Official Guide to PTE Academic

دانلود کتاب The Official Guide to PTE Academic

کتاب The Official Guide to PTE Academic در برگیرنده اطلاعاتی جامع در خصوص آزمون PTE می باشد که بیش از 200 تمرین بهمراه پاسخ های تحلیلی تشریحی ، نکات تست زنی و غیره را شامل می شود. این مطلب در برگیرنده کتاب و CD آن می باشد.جهت اطلاعات بیشتر در خصوص

ادامه مطلب
Pte skills boosters

دانلود مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters

مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters این مجموعه جهت آمادگی آزمون PTE ( Pearson Test of English )  در مدل جنرال در  شش سطح به نگارش درآمده است. این سطح ها مبتدی ، مقدماتی، متوسط ، متوسط به بالا، پیشرفته و فوق پیشرفته است.مجموعه کتابهای PTE Skills Boosters در برگیرنده پنج

ادامه مطلب
Succeed in toeic

دانلود کتاب Succeed in TOEIC

دانلود کتاب Succeed in TOEIC این کتاب دربرگیرنده 10 آزمون کامل می باشد که از لحاظ ساختار ، سبک ،محتوا سوالات هماهنگی کامل با آزمون اصلی TOEIC دارد همچنین بهمراه پاسخ تشریحی و خود اموز جهت سهولت در فراگیری نکات و خودخوان بودن این کتاب است.در این مطلب فقط فایل

ادامه مطلب