زبانکده اَوَس

زبانکده اَوَس

مرکز طراحی آزمون و دانلود کتابهای آموزشی زبان

کاربرگرامی: جهت مشاهده بهتر سایت ، از مرور گر * فایبرفاکس * استفاده نمایید.

مطالب دسته: نوجوانان

نمونه سوال ویرایش دوم Got It 2

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای Got It 2 second edition می باشد.آزمونهای Got It 2 second edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال ویرایش دوم Got It 3

نمونه سوال ویرایش دوم Got It 3

فایل سوالات نمونه سوال ویرایش دوم Got It 3  توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که هر فایل نمونه سوال ویرایش دوم Got It 3 حاوی یک فایل سوال با فرمت word(قابل ویرایش) ، یک فایل PDF (غیر قابل ویرایش) بهمراه فایل صوتی می باشد.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 5 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال Project 4 fourth edition

نمونه سوال Project 4 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 4 fourth edition می باشد. نمونه سوال Project 4 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال Project 3 fourth edition

نمونه سوال Project 3 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 3 fourth edition می باشد.نمونه سوال Project 3  در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1

project 1 fourth edition

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 1 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 2 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

مجموعه نمونه سوالات جمع بندی ویرایش دوم Got It starter

نمونه سوال ویرایش دوم Got It 1

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It 1 second edition می باشد.نمونه سوال ویرایبش دوم Got It 1 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

مجموعه نمونه سوالات جمع بندی ویرایش دوم Got It starter

GOT IT STARTER

نمونه سوال ویرایش دوم Got It Starter

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Got It starter می باشد.نمونه سوال ویرایش دوم Got It starter در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...

مجموعه نمونه سوالات جمع بندی Teen2Teen 4

نمونه سوال Teen2Teen 4

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Teen2Teen 4 می باشد.نمونه سوال  Teen2Teen 4 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه مطلب...