دانلود کتاب IELTS Speaking 8.5 Master Plan

دانلود کتاب تقویت مهارت Speaking دربرگیرنده دربرگیرنده 100 موضوع مهارت Speaking است و همچنین تمرکز ویژه برروی واژگان دارد.کتاب در سال 2020 به چاپ رسیده است. The IELTS speaking test …

کتاب Vocabulary and Grammar For TOEFL Test

در این بخش کتاب Vocabulary and Grammar For TOEFL Test را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. این کتاب مربوط به تقویت دانش لغات و گرامر دانش آموزان جهت …

دانلود IELTS Advantage

دانلود IELTS Advantage در این بخش دانلود IELTS Advantage به همراه فایل صوتی این کتاب برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

دانلود کتاب Succeed in IELTS

دانلود کتاب Succeed in IELTS در این بخش دانلود کتاب Succeed in IELTS به همراه فایل صوتی برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. در مجموع کتاب IELTS سیستم آژمون زبان …