کتاب IELTS Speaking and Actual Test May 2020

ielts_speaking_and_actual_tests

کتاب IELTS Speaking and Actual Test May 2020 به همراه پاسخ و قایل صوتی جهت آمادگی زبان آموزان برای آزمون IELTS می باشد.

حتی اگر دانش زبان انگلیسی شما کامل نیست با استفاده از کتاب کتاب IELTS Speaking and Actual Test May 2020 می توانید نمره IELTS Band خود را تغییر دهید. پاسخ های مدل به عنوان راهنما در نظر گرفته می شود و فرد باید با توجه به شرایط خاص خود، پاسخها را تغییر دهد و هر جا که مناسب باشد به آنها بیافزاید.

IELTS Speaking and Actual Test May 2020

Most candidates like to read model answers as a very powerful way to get the best possible Band score when they are preparing for the IELTS speaking module. This ebook provides model answers for IELTS Speaking Actual Tests that appear in the IELTS speaking module. Even if your English is not perfect, you can transform your IELTS Band score by using this book.
The model answers are intended as a guide and candidates should modify the answers to suit their own circumstances and add to them wherever appropriate.
In other words, candidates should consider using the vocabulary and grammatical structures in this book to help them to create their own answers.
Don’t just trust to luck in your IELTS exam – the key is practice!

نمونه هایی از صفحات کتاب:

ielts_speaking_and_actual_tests3

IELTS Speaking and Actual Test May 2020 Book PDF

*********

IELTS Speaking and Actual Test May 2020 Audio

2 thoughts on “کتاب IELTS Speaking and Actual Test May 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *