teacher's Big English

دانلود کتابهای استاد Big English Second Edition

دانلود کتابهای استاد Big English Second Edition در این بخش دانلود کتابهای استاد Big English Second Edition با لهجه امریکن را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. ویرایش دوم کتابهای Big English  نسبت به ویرایش اول آن از لحاظ محتوا و ویژگیهای ساختاری ارتقا پیدا کرده است. در این مجموعه

ادامه مطلب
Big English

دانلود کتابهای Big English Second Edition

دانلود کتابهای Big English Second Edition در این پست دانلود کتابهای Big English Second Edition با لهجه امریکن را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. ویرایش دوم کتابهای Big English  نسبت به ویرایش اول آن از لحاظ محتوا و ویژگیهای ساختاری ارتقا پیدا کرده است. در این مجموعه کتابهای

ادامه مطلب
Succeed in IELTS

دانلود کتاب Succeed in IELTS

دانلود کتاب Succeed in IELTS در این بخش دانلود کتاب Succeed in IELTS به همراه فایل صوتی برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. در مجموع کتاب IELTS سیستم آژمون زبان انگلیسی است که تمام چهار مهارت زبان را تست می کند: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن.

ادامه مطلب
Bright Ideas

دانلود مجموعه Bright Ideas

دانلود مجموعه Bright Ideas در این بخش دانلود مجموعه Bright Ideas را برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. این کتاب توسط انتشارات Oxford (آکسفورد) و در سال 2018 به چاپ رسیده است. مجموعه کتابهای Bright Ideas در 7 سطح از سطح مبتدی تا پیشرفته می باشد. که مربوط به گروه

ادامه مطلب
happy street 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی Happy Street 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی Happy Street 2 در این بخش مجموعه آزمونهای جمع بندی Happy Street 2 را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.لازم به ذکر است که کتابهای Happy Street  از سری کتابهای Happy می باشد که مربوط به رذه سنی کودکان است. این بسته شامل آزمونهای از کتاب

ادامه مطلب