زبانکده اَوَس

زبانکده اَوَس

مرکز طراحی آزمون و دانلود کتابهای آموزشی زبان

کاربرگرامی: جهت مشاهده بهتر سایت ، از مرور گر * فایبرفاکس * استفاده نمایید.
زبانکده اَوَس مرکز تخصصی تهیه آزمون زبان

مطالب دسته: World Class

دانلود ویرایش دوم کتابهای استاد World Class

world class second edition

ویرایش دوم کتابهای استاد World Class

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش دوم کتابهای استاد World Class است.مجموعه world class در دو سطح world class 1 و world class 2 جهت سطوح پیشرفته بزرگسالان می باشد

ادامه مطلب...

دانلود کتابهای World Class

world class second edition

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF مجموعه World Class 1 است.مجموعه world class در دو سطح world class 1 و world class 2 جهت سطوح پیشرفته بزرگسالان می باشد.فایل کتاب World Class 1 بدون هیچگونه بر چسب تبلیغاتی می باشد.

ادامه مطلب...