دانلود کتابهای زبان آموز و کار Big English Pupil’s Books

big english pupil's books

مجموعه BIG ENGLISH در هفت جلد (Starter- 6) دانش آموزان رده سني 7 تا 13 سال را از سطح A1 تا B1 ارتقاء مي دهد. اين مجموعه يکي از بهترين و کامل ترين دوره هاي آموزش زبان انگليسي است که تمام مطالب مورد نياز براي تدريس را در اختيار مدرس قرار مي دهد. همچنين دستورالعمل هاي موجود در کتاب، معلم را در سازماندهي محتوايي مطالب کلاس کمک مي کند. این مجموعه با دو لهجه امریکن و بریتیش به چاپ رسیده است که مطلب حاضر دربرگیرنده لهجه British بریتیش می باشد.

Big English Pupil’s Books

is a new, seven-level primary program that engages students with fun, exciting topics and prepares them to become productive citizens of the world. The program builds on the high-quality, best-practices pedagogy found in Backpack together with a variety of new and updated features. In addition to a balanced integrated skills approach to instruction, the course includes a CLIL strand and an emphasis on 21st century skills, challenging students to be creative, to think critically and to collaborate with their classmates. The groundbreaking lesson plans, infused with Assessment for Learning techniques, help teachers pinpoint areas where students require extra practice and encourage students to become independent, effective learners. With its bright, fresh look and fun, photo-filled pages, Big English believes every child, everywhere, should have the chance to think BIG, dream BIG, and win BIG!!

Big English Starter Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 1 Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 2 Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 3 Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 4 Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 5 Pupil’s Book

20,000 ریال – Add to Cart

Big English 6 Pupil’s Book

Big English Starter Pupil’s work Book

Big English 1 Pupil’s work Book

Big English 2 Pupil’s work Book

Big English 3 Pupil’s work Book

به زودی

Big English 4 Pupil’s work Book

به زودی

Big English 5 Pupil’s work Book

به زودی

Big English 6 Pupil’s  work Book

به زودی

Big English Starter Pupil’s Book Audio

Big English 1 Pupil’s Book Audio

Big English 2 Pupil’s Book Audio

Big English 3 Pupil’s Book Audio

به زودی

Big English 4 Pupil’s Book Audio

به زودی

Big English 5 Pupil’s Book Audio

به زودی

Big English 6 Pupil’s Book Audio

به زودی

4 thoughts on “دانلود کتابهای زبان آموز و کار Big English Pupil’s Books

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *