دانلود ویرایش سوم کتابهای دانش آموز Summit

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF ویرایش سوم کتابهای دانش آموز Summit ، کتاب کار و فایل صوتی این مجموعه می باشد.

ویرایش سوم Summit

مجموعه آموزش زبان Summit در دو جلد جهت سطوح پیشرفته توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.

توصیه می شود از این مجموعه در ادامه کتاب Top Notch استفاده شود.

The communicative course for upper intermediate to advanced students

Summit 3rd Edition is the new edition of the two-level, high-intermediate to advanced
communicative course. It develops confident, culturally-aware English speakers who are
able to navigate the social, travel, and professional situations they will encounter
as they use English in their lives.

Summit can follow the intermediate level of any communicative series, including the
four-level Top Notch course.

*******

کتاب دانش آموز و کار سامیت A 1 ویرایش سوم – Summit 1 A Third Edition Student’s Book with workbook

*********

کتاب دانش آموز و کار سامیت B 1 ویرایش سوم – Summit 1 B Third Edition Student’s Book with workbook

*********

کتاب دانش آموز و کار سامیت A 2 ویرایش سوم – Summit 2 A Third Edition Student’s Book with workbook

*********

کتاب دانش آموز و کار سامیت B 2 ویرایش سوم – Summit 2 B Third Edition Student’s Book with workbook

*********

فایل صوتی کتاب دانش آموز سامیت A 1 ویرایش سوم

*********

فایل صوتی کتاب دانش آموز سامیت B 1 ویرایش سوم

*********

فایل صوتی کتاب دانش آموز سامیت A 2 ویرایش سوم

*********

فایل صوتی کتاب دانش آموز سامیت B 2 ویرایش سوم

*********

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *