دانلود نرم افزار Teen2Teen iTools

teen2teen itools

نرم افزار آیتولز سطح 4 به این مطلب افزوده شد.

نرم افزار Teen2Teen iTools دربرگیرنده فایل دیجیتال (PDF ) کتاب دانش آموز ، کتاب کار و کتاب ویدئوی ، فایلهای صوتی و ویدئویی مجموعه آموزش زبان تین تو تین Teen2Teen می باشد.

لازم به ذکر است پاسخ تمرینهای کتاب دانش اموز ، کتاب کار و ویدئو نیز در این بسته موجود است.

متاسفانه اجرای فایلهای ویدئویی نرم افزار Teen2Teen iTools همانند فایلهای صوتی  امکان پذیر نیست و می بایست به صورت مجزا توسط نرم افزاری که در بسته گنجانده شده است یا توسط دیگر نرم افزارهای پلیر اجرا گردد.

Teen2Teen iTools deliver heads-up lessons by bringing easy-to-use digital features to the front of the classroom. It captures students’ attention with activities that fill the screen so that everyone can participate, even large classes. Play audio at the touch of a button.

Feel confident teaching with technology – use the Classroom Presentation Tool offline or online, from your computer or tablet. Take it with you to plan your lessons wherever you are, save your web links and notes onto the page and update across your tablet and computer – all with one account.

Key Features:

  • Show the Student Book and Workbook on screen during lessons.
  • Play audio at the touch of a button.
  • Launch activities in full-screen mode to focus your students’ attention on a single activity.
  • Look-up words on-screen with the integrated dictionary.
  • Speed up or slow down the audio to tailor lessons to your students’ listening level.
  • Record your students speaking and compare their voices to the course audio.
  • Plan your lessons wherever you are. Add text or audio notes to a page, save your web links, then open them in class.
  • Use a range of pen and highlighter tools to annotate the page.

 Teen2Teen 1 iTools

teen2teen 1

pay by credit cars in avasshop

 Teen2Teen 2 iTools

teen2teen 2

pay by credit cars in avasshop

 Teen2Teen 3 iTools

teen2teen 3

pay by credit cars in avasshop

 Teen2Teen 4 iTools

teen2teen 4

pay by credit cars in avasshop

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *