آزمون ساز evolve

دانلود آزمون ساز Evolve Test Generator

نرم افزار آزمون ساز یا Test Generator کتابهای آموزش زبان Evolve جهت سهولت در آماده سازی تست آماده شده است و اساتید به راحتی می توانند دروس مد نظر خود را انتخاب کنند و با کلیک برروی گزینه Ready Test ، آزمون خود را دریافت و برروی رایانه ذخیره کنند.

شما می توانید به طور مجزا از هر درس یا به صورت جمع بندی آزمون آماده سازید.

Evolve Test Generator provides ready-made unit tests, mid-level and end of level tests, in addition to a test-generating tool for creating bespoke tests.

Evolve is a six-level English course that gets students speaking with confidence. This student-centered course draws on insights from language teaching experts and real students and focuses on the most effective and efficient ways to make progress in English.

آزمون ساز Evolve 1

آزمون ساز Evolve 2

آزمون ساز Evolve 3

آزمون ساز Evolve 4

آزمون ساز Evolve 5

آزمون ساز Evolve 6

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.