آزمون ساز evolve

دانلود نمونه سوالات کتابهای ایوالو Evolve

مطلب حاضر دربرگیرنده تستهای آماده و نرم افزار آزمون ساز مجموعه کتابهای ایوالو (Evolve Test Generator and Ready Made tests) میباشد.نرم افزار آزمون ساز یا Test Generator کتابهای آموزش زبان ایوالو جهت سهولت در آماده سازی تست تهیه شده است و اساتید به راحتی می توانند دروس مد نظر خود را انتخاب کنند و با کلیک برروی گزینه Ready Test ، آزمون خود را دریافت و برروی رایانه ذخیره کنند.شما می توانید به طور مجزا از هر درس یا به صورت جمع بندی آزمون آماده سازید.

Evolve Test Generator

Evolve Test Generator provides ready-made unit tests, mid-level and end of level tests, in addition to a test-generating tool for creating bespoke tests.

Evolve is a six-level English course that gets students speaking with confidence. This student-centered course draws on insights from language teaching experts and real students and focuses on the most effective and efficient ways to make progress in English.

****

****

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید