اصطلاح CopyCat

اصطلاح CopyCat این اصظلاح زمانی به کار می رود که کسی عمل تقلب کردن را انجام دهد. به مثال زیر توجه فرمایید: “Hazel was accused of being a copycat when …