این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب زبان آموز  English Adventure 2 از سری کتابهای English Adventure انتشارات پیرسون می باشد.این کاب مناسب سطوح مقدماتی و کودکان می باشد و برمحوریت داستان و ماجراجویی بنا نهاده شده است و تاحدودی مشابه کتاب Hip Hip Hooray  می باشد.

این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود کتاب How to Teach English
این مطلب را نیز از دست ندهید :   دانلود کتاب زبان آموز English Adventure 4

سطوح دیگر این کتاب پیش تر برروی سایت بارگزاری شده است.

رایگان – اضافه کردن به سبد خرید