کتاب زبان آموز Complete Advanced

این کتاب جهت شرکت در آزمون جدید CAE توسط انتشارات کمبریج تهیه شده است.کتاب زبان آموز Complete Advanced به تشریح کامل و جامع مفاهیم نکات زبانی جهت شرکت در ازمون CAE می پردازد و می تواند منبعی مفید برای زبان آموزانی باشد که نیاز به تقویت بیشتر و جامع تر در این خصوص هستند.

Complete Advanced Student Ebook

Complete Advanced provides thorough preparation for the revised 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) exam. It combines the very best in contemporary classroom practice with first-hand knowledge of the challenges students face.

This course provides comprehensive language development integrated with exam-task familiarisation. There are exercises to help students avoid repeating the typical mistakes that real exam candidates make, as revealed by the Cambridge Learner Corpus.For more information click here.