دانلود Cambridge English Proficiency 2 PDF & Audio

Cambridge English Proficiency 2 for updated exam contains four complete tests for Cambridge English: Proficiency, also known as Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). These examination papers from Cambridge English Language Assessment provide the most authentic exam preparation available.

این کتاب متشکل از چهار آزمون کامل CPE هماهنگ با تغییرات سال 2015 است که تنها مرجع عینی این ازمون است.زبان آموزان با استفاده از این کتاب با شکل حقیقی این آزمون آشنا شده و می توانند خود را به خوبی محک بزنند.

The Student’s Book ‘with answers’ edition contains a comprehensive section of answer keys and recording transcripts for use by teachers.

Key features
  • Contains four complete exam practice papers so students are assured of the most authentic exam preparation and practice available.
  • Features a helpful overview of the Proficiency exam, familiarizing students with its format so they can tackle the exam with confidence.
  • Contains photocopiable answer sheets allowing students to practice transferring their answers.

  Cambridge English Proficiency 2 PDF

1900 تومان – افزودن به سبد خرید

 Cambridge English Proficiency 2 Audio Files

900 تومان – افزودن به سبد خرید