دانلود کاب Cambridge English Common Mistakes at Proficiency

common mistakes at proficiency

دانلود رایگان PDF کتاب Common Mistakes at Proficiency

This book highlights common mistakes that learners really make.Common Mistakes at Proficiency is based on analysis of thousands of exam scripts.Short, snappy explanations focus on key problem areas
and also includes exam-style exercises.

این کتاب با برجسته ساختن اشتباهات زبان آموزان در فرایند یادگیری ز کمک شایانی به انها  در حل این مشکل می کند.مطالب براساس تجزیه و تحلیل هزاران برگه امتحانی زبان آموزان به دست امده است و می توان گفت با خواندن ان می توان از بسیاری از استباهات پیشگیری کرد.

Product description

This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam – and shows how to avoid them. Based on analysis of thousands of exam scripts, each unit targets a key problem area. Clear explanations and exercises help students to use the language accurately. Regular tests offer students a further opportunity to check and consolidate what they have learnt.

Key features

  • Based on real mistakes identified in analysis of over 10,000 exam papers it shows students how to avoid common mistakes.
  • Short, snappy explanations of typical errors save time and enable students to focus on the real key problem areas.
  • Includes exam-style exercises in order to familiarize students with the style of exercises they will find in the exam.
  • Includes regular tests so students can consolidate learning and build confidence

download-button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *