نمونه سوال درس به درس و جمع بندی 2 Magic Time

magic time 2

سعی می شود در این مطلب آزمونهای طراحی شده از کتاب مجیک تایم 2 ویرایش دوم قرار گیرد.نمونه سوال مجیک تایم Magic Time 2 توسط نرم افزار winrar فشرده شده است که در برگیرنده فایل سوالات با فرمت PDF و Word است .نمونه سوال درس به درس و جمع بندی 2 Magic Time فاقد فایل صوتی و کلید می باشند.

 

این آزمونها توسط گروه اَوَس طراحی شده است.

آزمون درس 1 تا 3 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 1 to 3 exam

آزمون درس 1 تا 6 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 1 to 6 exam

آزمون درس 1 تا 9 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 1 to 9 exam

 

آزمون درس 7 تا 9 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 7 to 9 exam

آزمون درس 7 تا 12 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 7 to 12 exam

آزمون درس 1 تا 12 مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit 1 to 12 exam

آزمون  های تفکیکی و درس به درس مجیک تایم 2 – Magic Time 2 Unit Exams

در ادامه صفحاتی به عنوان نمونه قابل مشاهده می باشد.

magic time 2 all unit test

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *