نمونه سوال CPE Use of English

The Use of English section of Paper  tests your knowledge of the language system (grammatical and lexical patterns) and your understanding of how the language system can be manipulated (e.g. through the use of stylistic devices). Use our step-by-step approach to familiarise yourself with these key language areas.

نمونه سوال درس به درس CPE Use of English

فایلها به صورت مجزا از هر درس با فرمت word  تهیه شده است .کلید سوالات در انتهای هر فایل موجود است. فایلها توسط نرم افزار winrar فشرده شده است.

Download Here

 

آزمون CPE ویژه داوطلبان غیرانگلیسی زبان در سطح فوق پیشرفته می باشد. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج برگزار شده و مدرک ارائه شده برای دانشگاهها  و سازمان های مختلف در دنیا شناخته شده است.

CPE ویژه چه داوطلبانی می باشد؟

مختص زبان آموزانی است که به مهارت های بالایی در زبان انگلیسی دست یافته اند و قادرند تقریبا در تمام موقعیت های بکار گیری زبان انگلیسی، نقش موثری داشته باشند. افرادی که به این سطح از مهارت زبان رسیده اند،قادرند این زبان را مانند زبان مادری خود بکار گیرند.

بخش های مختلف آزمون های

مهارت ها

زمان

نحوه ارزیابی

خواندن و درک مطلب

90 دقیقه

20% نمره کل

نوشتاری

120 دقیقه

20% نمره کل

کاربردی زبان انگلیسی

90 دقیقه

20% نمره کل

شنیداری

40 دقیقه

20% نمره کل

گفتاری

19 دقیقه

20% نمره کل

نحوه ارزیابی آزمون CAE

کلیه پاسخ نامه ها برای تصحیح و ارزیابی به دانشگاه کمبریج ارسال و آژمون مهارت گفتاری توسط نماینده دانشگاه در مرکز آژمون فرا آزما به صورت حضوری برگزار می شود. ضمنا داوطلبان کارنامه ای از طریق وب سایت دانشگاه کمبریج دریافت کرده که معرف وضعیت پاسخ گوی داوطلب به سوالات در هر بخش آزمون می باشد. هر بخش از آزمون 20 درصد از نمره کل را شامل می شود. رتبه A، B و C نشان دهنده گذراندن موفقیت آمیز این آزمون و رتبه D و E نشان دهنده عدم موفقیت می باشد و این به منزله آن است که زبان آموز حداقل باید 60 نمره احراز کند. بدیهی است که مدرک فقط برای کسانی صادر می شود که در آزمون موفق بوده اند.

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید