نمونه سوالات استاندارد ویرایش چهارم لتس گو Let’s Go

let's go fourth edition

مطلب حاضر در برگیرنده آزمونهای اماده از ویرایش چهارم دوره اموزشی لتس گو می باشد.آزمونهای درس به درس و استاندارد Let’s go Fourth Edition در برگیرنده سه پوشه می باشد. پوشه آزمون تعیین سطح ، پوشه آزمونهای درس به درس ،میان ترم و فاینال و پوشه آزمونهای مقدماتی جهت آزمون CYL .آزمون ها با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی و کلید می باشد.

Let’s Go Fourth Edition

Maximise children’s talking time in class through dialogues, pair work and communicative games. This combined with the rhythm and melody of the acclaimed Carolyn Graham songs makes the language memorable.

key Features:

  • Conversations and question-and-answer practice get children talking from the very beginning
  • Interactive songs and chants by Carolyn Graham bring classrooms to life
  • NEW Supported by ‘Let’s Chant, Let’s Sing: Greatest Hits’ CD with additional worksheets
  • Phonics and reading lessons help children to read fluently. Fun phonics chants and drum tracks improve pronunciation and intonation
  • Communication games give children many more opportunities to use English with confidence
  • Test Center CD-ROM includes placement tests, Cambridge YLE practice tests, and print-ready and editable unit, mid-term, and final tests
  • Bring language learning alive with Online Practice, an interactive homework system, that you can assign and track.

جهت دانلود کتابهای این مجموعه اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود آزمونهای ویژه اساتید اینجا کلیک کنید.

بسته آزمون لتس گو بگین ویرایش چهارم – Let’s Go Begin Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 1 ویرایش چهارم – Let’s Go 1 Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 2 ویرایش چهارم – Let’s Go 2 Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 3  ویرایش چهارم – Let’s Go 3 Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 4  ویرایش چهارم – Let’s Go 4 Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 5  ویرایش چهارم – Let’s Go 5 Fourth Edition Exam Package

بسته آزمون لتس گو 6  ویرایش چهارم – Let’s Go 6 Fourth Edition Exam Package

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *