مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی کتاب انگلیش ریزالت پراینتر مدیت (English Result Pre-intermediate Assessment Exam) می باشد که نوسط گروه آموزشی اوس طراحی شده است.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate در برگیرنده درسهای ۱-۳ ، ۴-۶ ، ۷-۹ و ۱۰-۱۲ می باشد که بابارم بندی ۸۰ نمره ایند.هر آزمون دارای ۲ سوال صوتی ، یک املا یک درک مطلب ، یک ننوشتار و سوالات گرامر و واژگان می باشد.

این سوالات مناسب مراکزی است که این سری کتابها رادر چهار ترم تدریس می کنند.

کلید و پاسخ نامه نیز در این مجموعه موجود است.

صفحاتی بعنوان نمونه برروی سایت قرار گرفته است.

http://pic.avasshop.ir/books/result/pre-inter/English%20Result%20Pre-inter%20Unit%207-9jpg_Page1.jpg

http://pic.avasshop.ir//books/result/pre-inter/English%20Result%20Pre-intermediate%20Unit%201-3jpg_Page2.jpg

 

http://pic.avasshop.ir/books/result/pre-inter/English%20Result%20Pre-Intermediate%20Unit%2010-12jpg_Page4.jpg

http://pic.avasshop.ir/books/result/pre-inter/English%20Result%20Pre-Intermediate%20Unit%204-6jpg_Page3.jpg

 

آزمون درس 1 تا 3 انگلیش ریزالت پراینترمدیت – English Result Pre-intermediate Unit 1 to 3 Exam

آزمون درس 4 تا 6 انگلیش ریزالت پراینترمدیت – English Result Pre-intermediate Unit 4 to 6 Exam

آزمون درس 7 تا 9 انگلیش ریزالت پراینترمدیت – English Result Pre-intermediate Unit 7 to 9 Exam

آزمون درس 10 تا 12 انگلیش ریزالت پراینترمدیت – English Result Pre-intermediate Unit 10 to 12 Exam

خرید کل آزمونها با تخفیف 20 درصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *