مجموعه آزمونهای درس به درس English result Upper-Intermediate

آزمونهای English result Upper-Intermediate آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد. مجموعه آزمونهای English result Upper-Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می باشد. فایل قابل ویرایش word ،

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary  آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد. مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary آزمون و نمونه سوال English Result Elementary دربرگیرنده چهار آزمون جمع بندی و فاینال از درسهای 1-3 ، 4-6 ، 7-9 و 10-12 می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است. هر آزمون با بارم بندی 80 نمره ایی می باشد

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate این مطلب در برگیرنده آزمون های جمع بندی انگلیش ریزالت آپراینترمدیت  (English Result Upper-intermediate Assessment Exam) می باشد که توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate در برگیرنده ۴ آزمون جمع بندی که هرکدام در برگیرنده سوالات دروس

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Intermediate در این مطلب آزمونهای جمع بندی انگلیش ریزالت اینترمدی (English Result intermediate Assessment Exam ) رو برای شما کاربران گرامی به اشتراک می گذاریم.طبق این آزمونها کتاب انگلیش ریزالت اینتر مدیت (English Result intermediate Assessment Exam) در ۴ ترم تدریس می شود و

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی کتاب انگلیش ریزالت پراینتر مدیت (English Result Pre-intermediate Assessment Exam) می باشد که نوسط گروه آموزشی اوس طراحی شده است.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate در برگیرنده درسهای ۱-۳ ، ۴-۶ ، ۷-۹ و ۱۰-۱۲

ادامه مطلب

نمونه سوالات استاندارد English Result

نمونه سوالات استاندارد English Result این بسته در برگیرنده آزمونهای تفکیکی و جمع بندی English Result از ۴ سطح آن و به صورت مجزا بهمراه کلید سوالات می باشد.سوالات با فرمت word و قابل ویرایش  و مناسب مراکز آموزش زبان جهت آزمون سازی است. هر سطح علاوه بر آزمونهای درس

ادامه مطلب