سفارش آزمون
 

English Result

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Upper-Intermediate

آزمونهای English result Upper-Intermediate

آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد.

مجموعه آزمونهای English result Upper-Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می باشد. فایل قابل ویرایش word ، فایل غیر قابل ویرایش PDF و فایل صوتی سوالات.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate

آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می باشد. فایل قابل ویرایش word ، فایل غیر قابل ویرایش PDF و فایل صوتی سوالات.

خرید آزمونها به صورت مجزا نیز امکان پذیر است. جهت خرید هر ازمون می توانید با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate

آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Pre-Intermediate توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می باشد. فایل قابل ویرایش word ، فایل غیر قابل ویرایش PDF و فایل صوتی سوالات.

خرید آزمونها به صورت مجزا نیز امکان پذیر است. جهت خرید هر ازمون می توانید با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary 

آزمونها به صورت درس به درس و هر آزمون دربرگیرنده سوالات درک شنیداری ، وازگان ، ساختار ، درک مطلب و نوشتار می باشد.

مجموعه آزمونهای درس به درس English result Elementary توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر پوشه دربرگیرنده سه فایل می باشد. فایل قابل ویرایش word ، فایل غیر قابل ویرایش PDF و فایل صوتی سوالات.

خرید آزمونها به صورت مجزا نیز امکان پذیر است. جهت خرید هر ازمون می توانید با پشتیبانی سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه سوالات تفکیکی English Result Advanced

نمونه سوالات تفکیکی English Result Advanced

این مطلب در برگیرنده نمونه سوالات درس به درس و تفکیکی سطح پیشرفته کتاب انگلیش ریزالت ( English Result ) می باشد.

سوالات با دو فرمت قابل ویرایش Word و PDF می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Elementary

آزمون و نمونه سوال English Result Elementary دربرگیرنده چهار آزمون جمع بندی و فاینال از درسهای 1-3 ، 4-6 ، 7-9 و 10-12 می باشد که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

هر آزمون با بارم بندی 80 نمره ایی می باشد که دربرگیرنده یک فایل قابل ویرایش سوالات ، فایل PDF سوالات ، فایل صوتی ، کلید سوالات و پاسخنامه می باشد.

آزمون و نمونه سوال English Result Elementary مناسب مراکز زبانی است که مجموعه آموزشی انگلیش ریزالت را در 2 ترم و یا در چهار ترم تدریس می کنند.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate

این مطلب در برگیرنده آزمون های جمع بندی انگلیش ریزالت آپراینترمدیت  (English Result Upper-intermediate Assessment Exam) می باشد که توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Upper-intermediate در برگیرنده ۴ آزمون جمع بندی که هرکدام در برگیرنده سوالات دروس ۱-۲ ، ۳-۴ ، ۵-۶ ،۷-۸ و ۹-۱۰ می باشد.بارم بندی هر آزمون از ۸۰ نمره می باشد.۳ سوال صوتی که ۲ سوال درک شنیداری و ۱ سوال دیکته شنیداری بهمراه ۲ سوال درک مطلب ، ۱ سوال نوشتار و سوالات گرامر و واژگان می باشد.تنوع سوالات بسیار عالی می باشد.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Intermediate

در این مطلب آزمونهای جمع بندی انگلیش ریزالت اینترمدی (English Result intermediate Assessment Exam ) رو برای شما کاربران گرامی به اشتراک می گذاریم.طبق این آزمونها کتاب انگلیش ریزالت اینتر مدیت (English Result intermediate Assessment Exam) در ۴ ترم تدریس می شود و با سیلابس درس ۱-۳ ، ۴-۶ ، ۷-۹ و ۱۰-۱۲ می باشد.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result  توسط گروه آموزشی اوس طراحی شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate

این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی کتاب انگلیش ریزالت پراینتر مدیت (English Result Pre-intermediate Assessment Exam) می باشد که نوسط گروه آموزشی اوس طراحی شده است.مجموعه آزمونهای جمع بندی English Result Pre-intermediate در برگیرنده درسهای ۱-۳ ، ۴-۶ ، ۷-۹ و ۱۰-۱۲ می باشد که بابارم بندی ۸۰ نمره ایند.هر آزمون دارای ۲ سوال صوتی ، یک املا یک درک مطلب ، یک ننوشتار و سوالات گرامر و واژگان می باشد.

نمونه سوالات استاندارد English Result

نمونه سوالات استاندارد English Result

این بسته در برگیرنده آزمونهای تفکیکی و جمع بندی English Result از ۴ سطح آن و به صورت مجزا بهمراه کلید سوالات می باشد.سوالات با فرمت word و قابل ویرایش  و مناسب مراکز آموزش زبان جهت آزمون سازی است.

هر سطح علاوه بر آزمونهای درس به درس  ،همچنین دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال انگلیش ریزالت می باشد.