دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Family and Friends

american family and friends

مطلب حاضر دربرگیرنده دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای فمیلی فرندز  Family and Friends  با لهجه امریکن است.کتاب زبان آموز ، کتاب کار و فایلهای صوتی بهمراهع کلید در این مطلب گنجانده شده است. همچنین کتاب استاد فمیلی فرندز Family and Friends نیز در اینجا موجود است.

** به این بسته کلید کتاب کار تمامی سطوح اضافه شد.

American Family and Friends Second Edition

Teachers love Family and Friends. The clear structure, fast-paced language syllabus, engaging songs and stories, and comprehensive assessment package make it one of the world’s most popular courses for young learners. And now it’s better than ever. So what’s new?

(British Accent) Family and Friends Starter Student Book

American Family and Friends 1 Second Edition Student Book

American Family and Friends 2 Second Edition Student Book

American Family and Friends 3 Second Edition Student Book

American Family and Friends 4 Second Edition Student Book

American Family and Friends 5 Second Edition Student Book

American Family and Friends 6 Second Edition Student Book

( کیفیت اسکن سطح 6 نامطلوب است.)

*************

(British Accent) Family and Friends Starter Work Book

American Family and Friends 1 Second Edition work Book

American Family and Friends 2 Second Edition work Book

American Family and Friends 3 Second Edition work Book

American Family and Friends 4 Second Edition work Book

American Family and Friends 5 Second Edition work Book

American Family and Friends 6 Second Edition work Book

*************

American Family and Friends 1 Second Edition Audio

American Family and Friends 2 Second Edition Audio

American Family and Friends 3 Second Edition Audio

American Family and Friends 4 Second Edition Audio

American Family and Friends 5 Second Edition Audio

American Family and Friends 6 Second Edition Audio

به زودی

*************

 Family and Friends Work Book Answer Key

 

6 thoughts on “دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Family and Friends

  1. سلام چرا فایل work book فمیلی اند فرندز 2 نداریدamerican
    و فایل ها زیاد واضح و خوب نیست

  2. با سلام
    چرا دنلود American family friends 5 workbook امکان پذیر نیست؟

  3. سلام،پول از حسابم کم شده ولی محصول خریداری شده نیومده به ایمیلم
    لطفا زودتر رسیدگی کنید من عجله دارم !!!!!!!!!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *