مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Connect

مجموعه آزمونهای کانکت 2 Connect

این مطلب دربرگیرنده انواع آزمونها : کویز ، میان ترم و فاینال می باشد.مجموعه آزمونهای کانکت 2 Connect توسط زبانکده اوس طراحی شده است. هر بسته آزمون دربرگیرنده سه فایل می باشد: فایل قابل ویرایش سوالات Word ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات PDF و فایل صوتی سوالات.

صفحاتی به عنوان نمونه برروی سایت بارگزاری شده است.مجموعه آزمونهای کانکت 2 Connect براساس ویاریش دوم طراحی شده است.

Connect 2 Second Edition Exam Package

This pack is designed by avasshop and according to the second edition.Editable file (word) , PDF (uneditable ) and Audio file are included for each exam.Some pages are available as sample pages.

آزمون کانکت 2 درس 1 تا 2 – Connect 2 Unit 1 to 2 Exam

آزمون کانکت 2 درس 1 تا 3 – Connect 2 Unit 1 to 3 Exam

(بهمراه کلید)

آزمون کانکت 2 درس 1 تا 4 – Connect 2 Unit 1 to 4 Exam

آزمون کانکت 2 درس 4 تا 6 – Connect 2 Unit 4 to 6 Exam

(بهمراه کلید)

آزمون کانکت 2 درس 5 تا 6 – Connect 2 Unit 5 to 6 Exam

آزمون کانکت 2 درس 5 تا 8 – Connect 2 Unit 5 to 8 Exam

آزمون کانکت 2 درس 7 تا 8 – Connect 2 Unit 7 to 8 Exam

(بهمراه کلید)

آزمون کانکت 2 درس 1 تا 8 – Connect 2 Unit 1 to 8 Exam

مطالب مرتبط:

2 thoughts on “مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Connect

  1. سلام آزمون کانکت۲ درس ۱تا۸ رو من دانلود کردم چرا کلید نداره؟

دیدگاهتان را بنویسید