connect students book

دانلود کتابهای Connect Second Edition

دانلود کتابهای Connect Second Edition در این بخش دانلود کتابهای Connect Second Edition را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان کانکت Connect دربرگیرنده بسته کامل کتابها و فایلهای صوتی این مجموعه می باشد. مجموعه آموزش زبان کانکت Connect رده سنی نوجوانان را در برمی گیرد

ادامه مطلب
connect 4 student book

مجموعه آزمونهای جمع بندی 4 Connect

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای کویز، میان ترم و فاینال از ویرایش دوم کتاب کانکت 4 می باشد.هر آزمون مجموعه آزمونهای کانکت 4 Connect توسط نرم افزار  winrar فشرده شده است که در هر فایل فشرده فایل سوالات( با فرمت قابل ویرایش word و غیر قابل ویرایش PDF ) به هماره

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 Connect

مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect دربرگیرنده ۲ فایل قابل ویرایش ، ۲ فایل PDF و ۲ فایل صوتی می باشد.هر ازمون متشکل از یک سوال صوتی ، سوالات واژگان ، گرامر ،درک مطلب و نوشتار می باشد.مجموعه آزمونهای کانکت 3 Connect  مناسب و ویژه مراکز

ادامه مطلب
connect 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Connect

مجموعه آزمونهای کانکت 2 Connect این مطلب دربرگیرنده انواع آزمونها : کویز ، میان ترم و فاینال می باشد.مجموعه آزمونهای کانکت 2 Connect توسط زبانکده اوس طراحی شده است. هر بسته آزمون دربرگیرنده سه فایل می باشد: فایل قابل ویرایش سوالات Word ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات PDF و فایل

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 1 Connect

آزمونهای فاینال و میان ترم کانکت 1 این بسته دربرگیرنده آزمونهای فاینال و میان ترم کانکت 1 -Connect 1 Exam ویرایش دوم از سری مجموعه اموزش زبان کانکت از انتشارات کمبریج می باشد.این مجموعه اموزشی مناسب نوجوانان می باشد.و سطوح مقدماتی تا متوسط را دربرمی گیرد. هر آزمون دربرگیرنده فایلهای

ادامه مطلب