مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF کتابهای مجموعه آموزشی Speak Now می باشد.مجموعه آموزشی Speak now در چهار سطح توسط انتشارات آکسفورد جهت تقویت مهارت مکالمه Speaking به چاپ رسیده است.

از این مجموعه می توانید در بین کتابهای آموزشی خود در برنامه آموزشی استفاده کنید تا در انتهای هر کتاب آموزشی ، زبان آموزان یک و یا دوترم ویژه مکالمه داشته باشند.

جهت دانلود ازمونهای این مجموعه اینجا کلیک کنید.

Speak Now 1 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 1 Teacher’s Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 2 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 2 Teacher’s Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 3 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 3 Teacher’s Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 4 Student Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

Speak Now 4 Teacher’s Book

1000 تومان – افزودن به سبد خرید