مجموعه آزمونهای جمع بندی Family and Friends 2

american family and friends 2 second edition

مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز Family and Friends 2

این بسته متشکل از آزمونهای کویز ، میان ترم و فاینال می باشد.مجموعه آزمونهای فمیلی فرندز Family and Friends 2  براساس ویرایش امریکن تهیه شده است .هر فایل فشرده آزمون متشکل از دو فایل سوالات با فرمت قابل ویرایش word و غیر قابل ویرایش PDF می باشد.این آزمونها ویژه مراکز آموزش زبان می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.

Family and Friends 2 Exam Package

This package is designed by Avasshop Group and it is according to the first edition of American family and friends 2 . Each compressed file contains one word T one PDF and one audio file.

آزمون درس ۱ تا ۳ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 1 to 3 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۱ تا ۵ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 1 to 5 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۱ تا ۷ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 1 to 7 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۱ تا ۷ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 1 to 7 Exam

(کاملا تستی بهمراه کلید)

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۶ تا ۱۰ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 6 to 10 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۶ تا ۷ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 6 to 7 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۶ تا ۸ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 6 to 8 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۸ تا ۹ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 8 to 9 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۷ تا ۹ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 7 to 9 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس 9 تا 14 فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 9 to 14 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۸ تا ۱۱ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 8 to 11 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس 10 تا ۱2 فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 10 to 12 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۸ تا ۱۴ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 8 to 14 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۸ تا ۱۴ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 8 to 14 Exam

(کاملا تستی بهمراه کلید)

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

آزمون درس ۱۱ تا ۱۴ فمیلی فرندز ۲ – Family and Friends 2 Unit 11 to 14 Exam

60,000 ریال – افزودن به سبد خرید

4 thoughts on “مجموعه آزمونهای جمع بندی Family and Friends 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *