دانلود کتاب Effective Writing in the Public Sector

Effective Writing in the Public Sector

کتاب Effective Writing in the Public Sector به زبان ساده و شفاف به آموزش دقیق مهارت نوشتار Writing می پردازد. نوشتار عمومی همچون نوشتن خاطرات ، ایمیل ، نامه های دوستانه و نوشتار رسمی همچون نوشتار روزنامه ، بروشورها ، مقالات در این کتاب به خوبی تشریح می شود.

Effective Writing in the Public Sector

Intended for both students and practitioners in public administration who want to communicate more effectively with a variety of audiences, this book offers clear, easy-to-understand guidelines on how to write more clearly, concisely, and coherently, as well as correctly. It covers the basics of good English and applies those basics to general forms (such as memos, letters, and e-mails) and more specific forms (such as newsletters, proposals, budget justifications, and rules) used in the public sector.

Effective Writing in the Public Sector PDF

Free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.