دانلود ویرایش دوم کتابهای English in Mind Second Edition

English in mind

دانلود ویرایش دوم کتابهای English in Mind Second Edition

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم کتابهای English in Mind 3 ( کتاب زبان آموز – کتاب کار -کتاب استاد) می باشد.این کتاب توسط انتشارات کمبریج در سال 2014 ویرایش گردیده است. در مطالب پیش تر آزمونهای استاندارد این سطح را برروی سایت بارگزاری کرده ایم.

جهت دانلود آزمونهای استاندارد English in Mind 3 کلیک کنید.

English in Mind Second Edition

This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over.

Engaging content and a strong focus on grammar and vocabulary combine to make this course a hit with both teachers and students.

Popular course features have been refreshed with new content, including the imaginative reading and listening topics, ‘Culture in Mind’, and ‘Everyday English’ sections.

 

English in Mind Starter Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 1 Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 2 Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 3 Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 4 Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 5 Student Book Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind Starter Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 1 Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

******

English in Mind 2 Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

English in Mind 3 Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

English in Mind 4 Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

English in Mind 5 Workbook Second Edition

15,000 ریال – افزودن به سبد خرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *